Przejdź do treści

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy przedszkole w Wilkowicach będzie przedszkolem publicznym?

Tak. Organem prowadzącym będzie Fundacja Siewca im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Tym samym obowiązują wszystkie przepisy dotyczące przyjęcia i opłat dotyczące przedszkoli publicznych, w tym oczywiście brak czesnego. Aktualnie Fundacja jest na etapie kompletowania i składania dokumentacji w sprawie uprawnień przedszkola publicznego.

2. Ile dzieci może zostać przyjętych?

Przedszkole przygotowane zostało na przyjęcie docelowo 150 dzieci.

3. Od kiedy dzieci zaczną uczęszczać do przedszkola?

Od 1 września 2024 roku.

4. Co to znaczy, że przedszkole jest katolickie?

Pod względem edukacyjnym przedszkole nie będzie niczym się różniło, ale pod względem wychowawczym akcentuje się wartości chrześcijańskie. Każdy dzień rozpoczynamy krótką modlitwą, natomiast Msze Święte organizujemy kilka razy w roku z okazji ważnych świąt i uroczystości.
Rodzice oraz dzieci uczęszczające do przedszkola katolickiego obliguje się do poszanowania zasad i norm przyjętych w placówce. Celem takich środków jest przede wszystkim wychowanie w duchu chrześcijańskim.

5. Kiedy rozpocznie się rekrutacja i co trzeba zrobić aby zapisać dziecko do przedszkola?

Rekrutacja rozpocznie się 01.02.2024. Ostateczne potwierdzenie przyjęcia nastąpi po zakończeniu inwestycji (05-06.2024) i uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych
Należy wejść na stronę przedszkole.siewca.pl i wypełnić formularz.

6. W jakim wieku dziecko może być przyjęte do przedszkola?

Z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

7. Czy dziecko 2,5 letnie może zostać przyjęte do przedszkola?

Dzieci 2,5 letnie nie są objęte rekrutacją. Istnieje możliwość, ale nie obowiązek. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko 2,5 letnie. Konieczne jest ukończenie 2,5 roku życia. Oznacza to dziecko jest objęte wychowaniem przedszkolnym dopiero w trzydziestym pierwszym miesiącu życia. Oczywiście, najważniejszym warunkiem jest to, aby w przedszkolu było wolne miejsce.

8. Kto ma pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola?

Przedszkole w pierwszej kolejności przyjmuje dzieci pracowników firmy FOGO sp. z o.o. (fundator przedszkola) oraz dzieci z gminy Lipno. W następnej kolejności są brane pod uwagę dzieci z innych gmin.

9. Co decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola?

Ilość zdobytych punktów odpowiadających poszczególnym kryterium załączonym do wniosku.
Wyjątkiem są dzieci 6 letnie które po złożonym wniosku przyjmowane zostają automatycznie. Wynika to z obowiązku nauki.

10. Czy dzieci 6 letnie płacą za pobyt w przedszkolu?

Od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania opłat za pobyt.

11. W jakich godzinach przedszkole jest bezpłatne?

W naszym przedszkolu dziecko będzie miało prawo do korzystania z bezpłatnej edukacji przedszkolnej w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie.

12. Jakie są opłaty za przedszkole publiczne?

Maksymalna wysokość kwoty opłaty za przedszkole publiczne wynosi aktualnie 1.30 zł za każdą koleją rozpoczęta godzinę.

13. W jakich godzinach czynne będzie przedszkole?

Od 6:45 do 16:00.

14. Co z dziećmi z likwidowanych grup w Wilkowicach?

Dzieci zostaną przyjęte po złożeniu wniosku automatycznie. Wniosek ten w roku szkolnym 2024/2025 będzie brany pod uwagę jako kontynuacja ze względu na likwidację grup (zmniejszenie liczebności). Jest to wyłącznie decyzja rodzica ponieważ oddziały przedszkolne w Wilkowicach prowadzone przez Gminę Lipno nadal będą istnieć (mniejsza liczebność) i rodzice, którzy nie chcą posyłać dzieci do przedszkola katolickiego mogą zapisać dziecko tych oddziałów.

15. Jak będzie zorganizowane wyżywienie w przedszkolu?

Przedszkole będzie korzystać z usługi firmy cateringowej.

16. Czy do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci rodziców, którzy deklarują się jako niewierzący?

Tak – mogą zostać przyjęte pod warunkiem, że rodzice akceptują funkcjonujący w przedszkolu system wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich.